2012.06.15
10 årsjubileum i Skulpturparken i Ägelsberg. Med temat: vatten ger liv ! I år deltar tretton konstnärer med tolv nya verk.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Startsidan >>
©
Antti Korhonen