2009.04.12
I AVEL MED LANTRASDJUR VILL MAN BEVARA  MÅNGFALDEN OCH MAN FÅR INTE AVLA PÅ EN VISS EGENSKAP.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Antti Korhonen