2010.12.23
SJ menar att läget i tågtrafiken är mycket bättre idag än vad det var igår. Men det är fortfarande problem med snö på spåren !01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© Antti Korhonen