2008.11.16
TUREN FRA PREIKESTOLHYTTA TIL PREIKESTOLEN ER 3,8 KM MED HÖYDEFORSKJELL PÅ 330 METER.


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Antti Korhonen