2009.10.07
BMW ISETTA 300 TILLVERKAD AV BMW 1955-1962, MODELLEN SÅLDES I GANSKA STORA ANTAL OCH BIDROG TILL ATT KLARA BMW UR DEN KRIS MAN BEFANN SIG I.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© Antti Korhonen