2005.09.11
HAMNEN ÄR EN AV DE MER SÄREGNA MILJÖERNA I KARLSKRONAS FÄSTNINGSVERK!


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Antti Korhonen