2010.09.21
Är vädret en pålitlig bundsförvant eller en oberäknelig motståndare ? Kanske bara en läggningsfråga !01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Antti Korhonen