HELSINGFORS: BYGGNAD FÖR HÖGVAKTEN SOM IDAG ANVÄNDS AV HELSINGFORS GARNISON.


© Antti Korhonen