BERG-KALLE 1861-1948. Se mer www.salasilvergruva.se
© Antti Korhonen