STRAEN BLE FÖRST BEBYGD PÅ 1600-OG 1700 -TALLET...

© Antti Korhonen