2009.02.01
KANADA TOG ANDRA PLATSEN I B-VM. (BILD FRÅN DEN 24 JAN . BANDY-VM
)


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

© Antti Korhonen