2011.06.01
De vajande palmerna på stranden skapar en vacker inramning för sportaktiviteter.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Antti Korhonen