2011.05.01
Stora Torget i Västerås årets Första maj avmarsch mot mötesplatsen på Viktor Larssons plats!01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© Antti Korhonen