2012.11.01
Ur bondepraktikan: "Om november är torr och utan frost tyder det på att det blir mer snö än kyla under vintern."01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Startsidan >>
©
Antti Korhonen