2015.11.04
En samverkansövning (4-6/11) genomförds i Mälaren i syfte att stärka förmågan att hantera en olycka på sjön.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Startsidan >>
©
Antti Korhonen