2004.10.01
Kanske Helsingfors mest fotograferade vy... domkyrkan, i förgrund staty av ryske kejsaren Aleksander II.


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© Antti Korhonen