2007.10.01
ÖRLOGSSTADEN KARLSSKRONA - ETT LEVANDE VÄRLDSARV ( Här Ffredrikskyrkan eller Storkyrkan)


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© Antti Korhonen