"ISLÄGE" I SÖDRA HAMNEN I HELSINGFORS DEN 5 APRIL


© Antti Korhonen