KLÄDSEL FÖR VALSAFARI OMBORD PÅ M/S ELDING.© Antti Korhonen