Metallverken, Västerås 1950 och 1960-talet. Okänd fotograf.

© Antti Korhonen