2001.05.13 - Vemork Kraftstasjon
Se mer www.visitvemork.com

© Antti Korhonen