Västerås Flygmuseum - ett flygande museum!
Lennart Larsson och Sören Eriksson.
Se mer på www.flygmuseum.com

© Antti Korhonen