Västerås Flygmuseum - ett flygande museum!
Se mer på www.flygmuseum.com© Antti Korhonen