2010.08.04
Kyrkan och gården är nu förenade genom en särskild allé med trappa och portal upp till kyrkan.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© Antti Korhonen