2010.08.07
I valvet framför orgelläktaren avbildas Kristus inför Pilatus.Observera längst till vänster hur Pilatus tvår sina händer!01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© Antti Korhonen