2010.08.06
I södra korsarmen finns en helgobild föreställande jungfru Marias moder Anna, ett svenskt arbete.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© Antti Korhonen