2010.06.10
Restaurang Pråmen åter till sin "gamla" plats vid färjkajen idag!01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Antti Korhonen