2010.06.23
Underrubriken i år i parken är Ge Järnet! Ishockeyspelare i sommargrönskan av Thomas Qvarsebos.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Antti Korhonen