2010.06.09
Västerås och Enköping knyts samman sjövägen, därmed är den nya skärgårdstrafiken invigd!01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

© Antti Korhonen