Färjan Petronia vid stranden av Åmänningen.

© Antti Korhonen