Råoljan till oljefabriken kom från Pennsylvania i "barrels".

© Antti Korhonen