Destillationsanläggning från oljeindustrins barndom.

© Antti Korhonen