På höjden, sagoslottsliknande villan ULVAKLEV, se mer www.angelsberg.nu

© Antti Korhonen